Hotel Mama winkelmandje

De winkelwagen is leeg

Disclaimer

Dit document bevat de disclaimer van hotelmama.nl. Hierin staat vermeld waarvoor wij wel en niet verantwoordelijk zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan hotelmama.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. hotelmama.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de site.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en evt. educatief karakter. De aangeboden informatie wordt door de redactie verworven, geschreven en verwerkt in samenwerking met een netwerk (professionele) (tekst)schrijvers, bloggers en deskundigen. De aangeboden informatie is afkomstig van een verscheidenheid aan bronnen zowel online als offlie.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van hotelmama.nl. hotelmama.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. hotelmama.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door haar bezoekers wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, hetzij anders vermeld.

De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen. De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld en informatie behoefte van de (potentiële) bezoekers van hotelmama.nl. Op de website kun je advertenties tegenkomen of informatie afkomstig van adverteerders. Mocht dat het geval zijn dan zullen wij deze gesponsorde informatie herkenbaar maken, zodat je een onderscheid kunt maken tussen informatie die afkomstig is van de redactie en informatie die afkomstig is van adverteerders.

Daar waar gebruikers van hotelmama.nl op de portal persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. Op hotelmama.nl tref je links aan naar andere websites. hotelmama.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

hotelmama.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakomig van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico aanspraakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, als mede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website.

Heb je na het lezen van de disclaimer vragen hierover? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boeken

Wannawears

Go to top